2009
10.13

юлианският календарИнтересен е факта, че въпреки това, че името на месец октомври произлиза от латинското octo, което  означава осем, той е десетия месец в нашия календар. Но защо? Това е така, защото нашият съвременен календар – грегорианския,  приет през 1582 година – всъщност представлява наследник или по скоро реформа на по-стария юлиански календар.

Calendar of Romulus
Martius (31 days)
Aprilis (30 days)
Maius (31 days)
Iunius (30 days)
Quintilis (31 days)
Sextilis (30 days)
September (30 days)
October (31 days)
November (30 days)
December (30 days)

Юлианския календар е въведен от Юлий Цезар през 45 пр. н. е. като реформа на актуалния тогава римски календар. В юлианския календар за първи път се използва разделението на 12 месеца и 365 дни и един допълнителен ден на всеки 4 години. Въвеждането на този доста по- прост календар се наложило заради големите обърквания и честите преизчисления на дати необходими при използването на предишния- римски календар.

Римския календар е бил с продължителност 304 дни и е бил разделен а 10 месеца, като през зимния период са оставали 61 дни, които не “участвали” в нито един месец.

Интересно е че още преди 6000 години египтяните са успели да изчислят продължителността на годината на 365 и една четвърт, като забелязали и измервали ежегодните преливания на р. Нил.

Било необходимо да изминат около 4000 години, когато  Юлий Цезар решил да взаимства от Клеопатра слънчевия календар и по този начин да “уеднакви времето” в цялата империя, въвеждайки юлианския календар.

No Comment.

Add Your Comment