2008
04.23

Това беше ужасената реакция на едно от дърветата, като видя че ще отсекат него и цялата гора. Но така е какво да се прави. Дървената мафия и общината се съюзяват срещу гората – дългогодишен и свиреп враг на обществото. Резултатът е следния:

Но като по флмите изведнъж се появява трети участник в конфликта – циганите. Спазвайки стриктно старата поговорка “двама се карат, трети печели”, те дойдоха и съвсем спокойно окрадоха с мулета огромно количество от грижливо подредените край пътя незаконни* трупове на умрели в ужас дървета.

фото: Боян Тепавичаров

*нямаха печати

1 comment so far

Add Your Comment
  1. Мъкааа, мъка….