2008
03.10

Това е един доста банален, но и доста ефективен начин за пестене на електроенергия. Напоследък се появиха много нови технологии за осветление, но въпреки това най-масово си се ползва старата крушка на едисон от края на IXX век. Да наистина те са най-евтини, но и са най не ефективни и следователно изразходват най-много електроенергия. Нека бъдем зрели хора от началото на 21 век и да направим простичката сметка.

в едно обикновено двустайно жилище има грубо 15 крушки, които в зависимост от това колко души живеят израсходват определено количество електроенергия. Да предположим, че не се ползват всички тези 15 крушки всеки ден – значи ако 8 крушки, по средно 75W, работят средно по 2 часа на ден се събират 1,2 Kw/h (киловатчаса) на ден. Според спецификациите една обикновена крушка има живот около 1000 часа (но в реалността всъщност е много по-малко), а цената й е около 60 стотинки.

Живота на една енергоспестяваща крушка (пак по спецификации) е около 6000 часа, а цената й е около 10-12лв средно. Енергоспестяващите крушки изразходват около 1/5 от електроенергията за постигане на същата сила на светлината като от обикновената крушка. Следователно по груби сметки същите 8, но енергоспестяващи крушки по 15W и по 2 часа на ден, ще изразходват 0,24 Kw/h на ден.

прости сметки:

обикновена крушка


енергоспестяваща крушка
единична цена 0.60 лв 12лв
кол. необходимо за 6000 часа 6 1
сума 3,60 лв 12 лв
мощност 75 W 15 W
израсх. енергия за 6000 часа 450 kW/h 90 kW/h
ср. цена на тока 15 ст/kW/h 15 ст/kW/h
сума 67,50 лв 13,50 лв
общо (цената на изразходваната енергия и на закупените крушки) 71,10 лв 25,50 лв

Малко теория:
Обикновените крушки с нажажаема жичка всъщност не са осветителни тела, а отоплителни. Технологията при тях е, че при преминаванато на електричество през навитата като пружинка волфрамова жичка, тя се награява до такава степен (ок. 2500 градуса), че чак свети. Така всъщност окло 95% от енергията се използва за нагряване, което си е чисто разхищеине.

Глобално мислене:
Ако за момент само си представите, че всъщност около вас съществуват и други хора и предположите, че те също като вас спестят по този начин, спестените пари само за един ден ще са огромни. Например спрямо горните сметки за един ден вие ще спестите около 1 Kw/h или около средно 15 стотинки, но ако предположим че всички домакинства в България за един ден спестят 15 стотинки то сумата става 450 000лв, и то само за един ден! С тях може да се направи ремонт на няколко училища или детски градини. Помислете какво може да се направи със спестените пари от следващия ден 🙂

Освен пари вие всъщност пестите и ресурси. За да достигне енергията до вас и да можете да я изхарчите по най-глупавия начин, тя преминава през един много дълъг процес който трае милиони години и търпи множество трансформации. Първо тя тръгва от слънцето където преди 20 млн. години се е осъществила ядрена реакция и се е отделила светлина и топлина. След това е стигнала до земята и растенията са я приели. След това те са умрели и са изгнили и за няколко милиона години са се превърнали във въглища, които след това са били издълбани грубо от земята по открит способ с помощта на багер с размерите на вашия осем етажен блок. Багерът е изгорил огромно клоичество петрол за да си свърши работата и е замърси атмосферата. След това големи самосвали са изгорили огромно количество петрол за да докарат въглищата до ТЕЦ-а, който е изгорил хилядите тонове въглища и е замърсил атмосферата за да може вие да си играете с ключа на лампата и да подавате светлинни сигнали на готината мацка от съседния блок.

No Comment.

Add Your Comment