2007
08.20

След продължителното ми пътуване в Италия си дойдох и имам много за разказване. Смятам постепенно да разказвам за разни неща от екскурзията по-детайлно, до колкото мога, така че очаквайте включване. Имам много за разправяне…

1 comment so far

Add Your Comment
  1. Хайде разправяй, че имам много за допълване!