2007
04.23

В много книги и филми сме срещали моменти, когато героят влиза в топ секретна сграда с много нива на достъп, където има врати със специална клавиатура за въвеждане на парола или код за достъп, или пък устройсто за сканиране на ретината, или други подобни устройства. Винаги преминаването на подобни врати е съпроводено с много напрежение и често с помощта на отнети крайници или други органи на някой който има съответния пръстов отпечатък например. В много от филмите така и не се разбира какво пък толкова тайно и секретно има зад такава врата. Аз обаче знам и ще ви кажа – тоалетна! Вероятно във всички такива топ секретни здания зад тази секретни врати се крият секретите на обществото. В повечето случаи телесните секрети. И за да подкрепя донесената информация, ще покажа и доказателство:

Ето това например е тоалетната в сградата където е складирана информацията за цялото човечество – Народна библиотека “св.св. Кирил и Методий”, но най-секретната част е тази при телесните секрети!

Разбираемо е защо думата секрет и тайна означават едно и също нещо (англ. SECRETION [si’kri:sn] 1. скриване, укриване; 2. физиол. отделяне, секреция, секрет). Хората от както свят светува се крият когато секретират в една или друга форма. Това винаги е смятано за табу и за това са направени такива топ секретни помещения, отдели, че и цели скради за тази топ секретна дейност. И те винаги са под ключ.

Преди много се чудех но сега, след този дълбокомислен анализ на ситуацията, разбрах защо в народна библиотека единственото и най-драгоценно място – тоалетната е с електронен код, където достъп имат само отбрани членове на човечеството.

No Comment.

Add Your Comment